Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 8 (19), 2008

Rozprawy i Studia

Ukoronowany orzeł Chrobrego z denarów emisji roku tysięcznego – ponadczasowe ujęcie plastyczne wyobrażenia ptaka

Pobierz artykuł

Książę Antiochii Renald de Châtillon († 1187) — przodek władców Polski

Pobierz artykuł

Prawo udziału w turniejach rycerskich

Pobierz artykuł

Księga herbów ziemskich i szlacheckich Erazma Kamyna — złotnika poznańskiego z XVI wieku

Pobierz artykuł

Nobilitacje cudzoziemców: Gabriela Bekesza i Franciszka Wesseliniego

Pobierz artykuł

Heraldyka i barokowa wyobraźnia Formy herbów w polskich nagrobkach i dekoracjach pogrzebowych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku

Pobierz artykuł

Tytuły w dawnej Rzeczypospolitej i obecnie — praktyka i prawo

Pobierz artykuł

Materiały

Dwa późnogotyckie nagrobki opackie z kościoła ponorbertańskiego w Witowie (uzupełnienie do korpusu polskich nagrobków gotyckich)

Pobierz artykuł

Symbolika godeł herbowych współczesnych ordynariuszy diecezji polskich

Pobierz artykuł

Dyskusje

Przynależność rodowa średniowiecznych Trląskich z powiatu gnieźnieńskiego. Uwagi dyskusyjne

Pobierz artykuł

Miscellanea

Jak wyglądał herb Tuczyńskich de Wedel?

Pobierz artykuł

Rodzina Małyszczyńskich herbu własnego Przyczynek do dziejów nieznanej szlachty polskiej

Pobierz artykuł

Drzewo genealogiczne Józefa Dąmbskiego, kasztelana kowalskiego z pierwszej połowy XVIII wieku

Pobierz artykuł

O przydomku Montwid używanym przez Dmochowskich

Pobierz artykuł

Recenzje

Recenzja: Piotr Biliński, Moszyńscy. Studium z dziejów łoniowskiej linii rodu w XIXwieku, Kraków 2006, ss. 344

Pobierz artykuł

Recenzja: Erwin Gatz, Die Wappen der Hochstifte, Bistümer und Diözesanbischöfe im Heiligen Römischen Reich 1648–1803, Regensburg 2007, ss. 680

Pobierz artykuł

List do Redakcji

Uwagi i sprostowania

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy